• Już za miesiąc spis powszechny!

     • 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

      Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

      Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
      Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

      Pismo_Burmistrza_Miasta-_NSP_2021.pdf​​​​​​​

     • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pamiętamy...

     • P A M I Ę T A M Y !!!

      Trzeba  wspomnieć  wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji  i  służb  bezpieczeństwa  pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej  przypomnieć  przed Bogiem i  historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”.

      ŚW. JAN PAWEŁ II

         

              1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To polskie święto państwowe poświęcone pamięci tych żołnierzy, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Dla upamiętnienia tego dnia klasa trzecia uczestniczyła w lekcji historii pt. ,,Chwała bohaterom”. Uczniowie zapoznali się z najbardziej znanymi w Polsce postaciami Żołnierzy Wyklętych. Obejrzeliśmy  prezentację multimedialną o rtm. kawalerii  W.P. Witoldzie Pileckim, gen. Emilu Fieldorfie ps. Nil, płk Ł.Cieplińskim, mjr. Zygmuncie Szendzielarzu ps. ,,Łupaszka” (żołnierzu kawalerii W.P, który po skończeniu gimnazjum wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej). Podczas lekcji wychowawczyni odczytała wybrane wiersze, wspólnie śpiewano piosenki związane z niezłomnymi. Podczas lekcji uczniowie odsłuchali  wywiadów z materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia pt. ,,Żołnierze Wyklęci”. Uczniowie obejrzeli bardzo ciekawy wywiad nagrany z żołnierzem Andrzejem Kiszką ps. ,,Dąb” oraz rozmowę z  Lidią Lwow, świadkiem historii, koleżanką ppor. Zdzisława Badochy ps. ,,Żelazny”, mjr. Zygmunta Szendzielarza i Danuty Siedzikówny  ps. ,,Inka”(sanitariuszka związana z Podlasiem).

      Aby pogłębić wiedzę o bohaterach narodowych klasa uczestniczyła w spotkaniu z Panią  Elżbietą Pierszą - nauczycielką  historii w naszej szkole, która bardzo ciekawie opowiadała uczniom o żołnierzach. Celem spotkania było upamiętnienie poległych w walce o wolną Polskę, kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jak również zaszczepienie w
      młodych umysłach szacunku do ludzi walczących o naszą wolność i nasz kraj. Nasza pani historyczka bardzo chętnie przyjęła zaproszenie na  lekcję , w której uczestniczył również dyrektor -Michał Chojnowski.  Wraz z dyrektorem naszej szkoły, uczciliśmy pamięć poległych minutą ciszy. W odświętnie udekorowanej sali uczniowie obejrzeli wystawę książek upamiętniających sylwetki niezłomnych, monetę dedykowaną Danucie Siedzikównie (awers), rewers przedstawia  budynek Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Na spotkaniu nauczycielka opowiedziała o pomniku wyklętych , który znajduje się w Ostrowi Mazowieckiej . Spacerowaliśmy wirtualnie po naszym mieście  odwiedzając  pomnik niezłomnych  i Dom Muzeum Pileckich. Klasa obejrzała  prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę na temat  postaci żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny …postaci nadal nieodnalezionych, ale nie zapomnianych, sylwetki znanych, wciąż poszukiwanych…mówiła pani Piersza. Wszystko to po to, by przybliżyć wydarzenia z tamtych lat. Dzięki  takiemu spotkaniu uczniowie mogli  obejrzeć  relację z Warszawy i innych miast, w których  obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Pani Ela w sposób bardzo ciekawy i przystępny dla młodszych uczniów przedstawiła sylwetki żołnierzy, odwagę i bohaterstwo naszych przodków. Uczniowie klasy III w skupieniu wysłuchali wiadomości historycznych.  Były to opowieści  o aresztowaniach, leśnych oddziałach, walce o honor i wolną Polskę . .. byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. .. tymi słowami zakończono spotka

     • Wsparcie przez firmę ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

     • W styczniu 2021r. nasza szkoła otrzymała ponad 200 szt. masek oraz 10 litrów płynu dezynfekującego od firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Środki ochrony osobistej w imieniu firmy przekazał pan Michał Malik, kierownik dz. produkcji liniowej z fabryki ROCKWOOL w Małkini Górnej. Przekazane szkole środki znacznie ułatwią uczniom i pracownikom  przestrzeganie reżimu sanitarnego, koniecznego do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły w trudnym okresie pandemii. 

      Serdecznie dziękujemy za ogromne wsparcie i pamięć o naszej szkole!

     • Dbamy o zwierzęta zimą.

     • Zima to piękna, upragniona przez dzieci pora roku. To czas dla dzieci pełen zabaw na śniegu. Dla zwierząt to trudny czas. Na dworze zimno, pod śniegiem trudno zwierzętom znaleźć pożywienie. Pierwszaki naszej szkoły postanowiły pomóc ptakom przetrwać zimę. Uczniowie przynieśli ziarna  wsypując je do karmników ustawionych przed szkołą. Dokarmianie ptaków to przyjemność i właściwy stosunek do zwierząt.

     • ZIMA, ZIMA , ZIMA, PADA , PADA ŚNIEG…

     • Jak to zwykle bywa, dorośli witają śnieg nie co inaczej 😊 narzekając i mrucząc pod nosem, a dzieci inaczej. Zima nie oznacza dla dorosłych świetnej zabawy lecz mnóstwo problemów (skrobanie szyb w samochodzie, odśnieżanie chodników, przemoczone buty itd.). Nieco inne zdanie na ten temat mają dzieci. Uczniowie nie mogli doczekać się powrotu do szkoły i ….śniegu. Wreszcie zawitała do nas zima, ze śniegiem i mrozem. Korzystając z uroku zimy klasa III, pod czujnym okiem wychowawczyni, spędziła miło czas na zimowych zabawach. W szkole na lekcjach przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznych zabaw na śniegu. Następnie odpowiednio przygotowani ruszyliśmy do zabawy. Biały puch pozwolił  uczniom na kreatywne zabawy na naszym szkolnym  podwórku.

      Była to świetna okazja, aby zażyć ruchu na świeżym powietrzu. Wreszcie można stoczyć bitwę na śnieżki, ulepić bałwana, chodzić po śladach, zrobić aniołka i bezkarnie otrzepywać ze śniegu obwisłe gałęzie na koleżankę i kolegę 😊. Dzieci z ogromną radością oddały się zimowemu szaleństwu. Było super! Pogoda dopisała, a śnieg świetnie się lepił. Zobaczcie  jak bawili  się trzecioklasiści.

     • Dzień Babci i Dziadka

     • Dzień Babci i Dziadka w klasie Ia i III

      Uczniowie klasy Ia i III pamiętali o ważnym święcie, jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały dla swoich babć koszyczki pełne kwiatów, kochających serduszek i pięknych życzeń, natomiast uczniowie klasy III na lekcji techniki wykonali laurki dla "Babci i Dziadka". Dziadkowie natomiast otrzymali kubek z gorącymi życzeniami oraz owocową herbatą,  idealną na zimowe dni. 

      Klasa III

     • Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021r. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z poniższymi informacjami

     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

      Drodzy uczniowie!

      Decyzją premiera z dn. 11 stycznia 2021 roku oraz: Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas 1–3  wracają do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia.  Cieszy nas to niezmiernie, ale jednocześnie nakłada na całą społeczność przebywającą w szkole zadania, które pozwolą na zachowanie bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki i pracy.

      W związku z tym, bazując na opracowanych przez MEiN, GIS i MZ wytycznych dla szkół, wprowadzamy w  miarę możliwości lokalowych i kadrowych niezbędne zmiany w dotychczasowej organizacji zajęć, a także podtrzymujemy zasady reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września 2020 r., by uczniowie i pracownicy szkoły mogli być bezpieczni.

      Poniżej przedstawiam konieczne informacje:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub na kwarantannie.
      2. Aby zapewnić minimum kontaktu uczniów i pracowników szkoły, każda grupa uczniów (klasa) przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej wg tabeli poniżej:

      Przydział sal lekcyjnych

      Oddział/klasa                                        Sala lekcyjna

      1a                                                             6

      1b                                                             7

      2a                                                             8

      3a                                                             1

       

      1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami: wejście A (główne), wejście B (przy sali gimnastycznej). Wejście B będzie zamykane po rozpoczęciu zajęć. W przypadku spóźnienia proszę o  skorzystanie z wejścia głównego A. Proszę o punktualnego przychodzenie do szkoły i przestrzeganie ustalonego harmonogramu wejść:

      Godziny                 Wejście główne  A         Wejście przy sali gimnastycznej B

                            7.40- 7.50                             1a                                                 3a

                            7.50- 8.00                             1b                                                 2a

      1. Rodzice/opiekunowie odprowadzający ucznia nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      2. Rodzice/opiekunowie  nie powinni wchodzić do szkoły. Uczniowie po wejściu do budynku będą pod opieką pracowników i nauczycieli. Jeżeli jednak zajdzie uzasadniona potrzeba wejścia  do przestrzeni wspólnej szkoły, muszą stosować się do poniższych zasad:
       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z  bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i  nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      3. Jeżeli konieczne będzie wejście do szkoły przez rodziców, należy zasłonić usta i nos maseczką, zdezynfekować ręce, a potem bezpośrednio udać się z zachowaniem dystansu społecznego (odstęp min. 1,5 m) do odpowiedniego pomieszczenia szkoły.

      W szkole obowiązuje księga wejść i wyjść.

      1. W przestrzeni wspólnej dziecko musi zasłaniać nos i usta – obowiązek zaopatrzenia w  osłonę spoczywa na rodzicu.
      2.  W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      3. Dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi zostaną ustalone w porozumieniu z rodzicami.
      4. Uczniowie nie mogą dzielić się ze sobą przyborami szkolnymi i podręcznikami. Proszę o dopilnowanie, by przychodzili do szkoły przygotowani pod tym względem.
      5. Proszę także o przypominanie uczniom, że nie mogą częstować kolegów swoim jedzeniem i piciem, witać się poprzez podawanie ręki itp.
      6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie dziecka niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      7. Funkcjonowanie stołówki będzie  zależało od liczby uczniów korzystających  ze szkolnych obiadów. Proszę o kontaktowanie się w tej sprawie wychowawcami.

       

      Harmonogram wydawania posiłków:

      Godziny                Poniedziałek               Wtorek                  Środa         Czwartek              Piątek

                 11.00                        1, 3a                        1, 3a                      1a, 3a            1a, 3a                   1a, 3a

                 11.40                            2a                            2a                         2a                 2a                          2a

      1. Od 18 stycznia 2021r. dla uczniów I-III będzie funkcjonowała świetlica szkolna w celu zapewnienia działalności opiekuńczej. W związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego niezbędne jest ponowne rozpatrzenie kart zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Z uwagi na warunki i możliwości szkoły zajęcia opiekuńcze będą skierowane do najbardziej potrzebujących. Zgodnie z nowymi wytycznymi świetlica stanowi część wspólną, w  której obowiązuje nakaz osłony ust i nosa.
      2. Uaktualnione procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły dostępne są na stronie internetowej szkoły.                                                                                                                                     

      Ponadto informuję wszystkich uczniów, także tych z klas 4 – 8, którzy będą uczyć się zdalnie, że do 29 stycznia br. obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEiN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stroni https: gis.gov.pl/Aktualnosci.

       

       

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych