• Dzień dzisiejszy

    •       Serdecznie witamy wszystkich czytelników            i zapraszamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej .

     Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza

     Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN1. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne  na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

     Celem procedur jest:

     1. minimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
     2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

     Obowiązki czytelników:

     1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
     2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
     3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
     4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
      a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
      b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),
      c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

      W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
     5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

     Obowiązki bibliotekarzy:

     1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
     2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
     3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
     4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty
      w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

      

      

            Biblioteka w naszej szkole składa się z jednego pomieszczenia :  wypożyczalni połączonej z czytelnią . Jest

     ważnym centrum informacji szkoły . Korzystają z niej uczniowie i ich rodzice , nauczyciele oraz pracownicy

     administracyjni  szkoły . Uczniowie mają wolny dostęp do księgozbioru.

     2019/2020

     Lektura w pudełku klasa VIA

      

       

      

      

          2018/2019      

      Dorośli dzieciom

     Głośne czytanie w bibliotece szkolnej

          

                                                                  

                                                                               

     Uczniowie klas Ia i Ib na zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Magiczna Skrzynka w Bibliotece Szkolnej

      

     Wybieramy książki o jakich marzymy do biblioteki

      

              Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

                                                                         4 grudnia 2017

        Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z powieściopisarzem, satyrykiem i dziennikarzem,

     autorem książek dla młodzieży.

      

                 Wizyta klasy I b w bibliotece szkolnej

      

      

      

      

     Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej .

     Spotkanie z panią Barbarą Ciwoniuk , autorką książek dla dzieci i młodzieży .

      

      

                                                         

                     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych