• Regulamin biblioteki

    •  

     REGULAMIN BIBLIOTEKI

     1. W naszej bibliotece obowiązuje cisza i spokój . Czytelniku , przychodząc tutaj , pamiętaj , by przestrzegać zasad poniższego regulaminu !
     2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
     3. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalonych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych .
     4.  Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
     5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach , pomaga w doborze literatury .
     6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
     7.  W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
     8. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę .
     9.  Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń .
     10. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek. 
     11. Uczeń  może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.  
     12.  Zbiory specjalne (kasety video , płyty DVD  ,programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
     13.  Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
     14. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książek i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi .   
     15. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
     16. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone na dwa tygodnie  przed zakończeniem roku szkolnego.
     17.  Uczeń, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku szkolnego, może wypożyczać książki na wakacje .
     18. Uczniowie  mają prawo (po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem) wypożyczyć na czas trwania ferii zimowych i letnich 5 książek.
     19. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ogłoszonym terminie oraz do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
     20. Zasady wypożyczania uczniom podręczników z dotacji w ramach programu rządowego oraz procedury udostępniania znajdują się w aneksie do Regulaminu biblioteki szkolnej .
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych