• Już za miesiąc spis powszechny!

      04.03.2021

      1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

      Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

      Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

      Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
      Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

      Pismo_Burmistrza_Miasta-_NSP_2021.pdf​​​​​​​

     • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pamiętamy...

      03.03.2021

      P A M I Ę T A M Y !!!

      Trzeba  wspomnieć  wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji  i  służb  bezpieczeństwa  pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej  przypomnieć  przed Bogiem i  historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”.

      ŚW. JAN PAWEŁ II

         

              1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To polskie święto państwowe poświęcone pamięci tych żołnierzy, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Dla upamiętnienia tego dnia klasa trzecia uczestniczyła w lekcji historii pt. ,,Chwała bohaterom”. Uczniowie zapoznali się z najbardziej znanymi w Polsce postaciami Żołnierzy Wyklętych. Obejrzeliśmy  prezentację multimedialną o rtm. kawalerii  W.P. Witoldzie Pileckim, gen. Emilu Fieldorfie ps. Nil, płk Ł.Cieplińskim, mjr. Zygmuncie Szendzielarzu ps. ,,Łupaszka” (żołnierzu kawalerii W.P, który po skończeniu gimnazjum wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej). Podczas lekcji wychowawczyni odczytała wybrane wiersze, wspólnie śpiewano piosenki związane z niezłomnymi. Podczas lekcji uczniowie odsłuchali  wywiadów z materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia pt. ,,Żołnierze Wyklęci”. Uczniowie obejrzeli bardzo ciekawy wywiad nagrany z żołnierzem Andrzejem Kiszką ps. ,,Dąb” oraz rozmowę z  Lidią Lwow, świadkiem historii, koleżanką ppor. Zdzisława Badochy ps. ,,Żelazny”, mjr. Zygmunta Szendzielarza i Danuty Siedzikówny  ps. ,,Inka”(sanitariuszka związana z Podlasiem).

      Aby pogłębić wiedzę o bohaterach narodowych klasa uczestniczyła w spotkaniu z Panią  Elżbietą Pierszą - nauczycielką  historii w naszej szkole, która bardzo ciekawie opowiadała uczniom o żołnierzach. Celem spotkania było upamiętnienie poległych w walce o wolną Polskę, kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jak również zaszczepienie w
      młodych umysłach szacunku do ludzi walczących o naszą wolność i nasz kraj. Nasza pani historyczka bardzo chętnie przyjęła zaproszenie na  lekcję , w której uczestniczył również dyrektor -Michał Chojnowski.  Wraz z dyrektorem naszej szkoły, uczciliśmy pamięć poległych minutą ciszy. W odświętnie udekorowanej sali uczniowie obejrzeli wystawę książek upamiętniających sylwetki niezłomnych, monetę dedykowaną Danucie Siedzikównie (awers), rewers przedstawia  budynek Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Na spotkaniu nauczycielka opowiedziała o pomniku wyklętych , który znajduje się w Ostrowi Mazowieckiej . Spacerowaliśmy wirtualnie po naszym mieście  odwiedzając  pomnik niezłomnych  i Dom Muzeum Pileckich. Klasa obejrzała  prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę na temat  postaci żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny …postaci nadal nieodnalezionych, ale nie zapomnianych, sylwetki znanych, wciąż poszukiwanych…mówiła pani Piersza. Wszystko to po to, by przybliżyć wydarzenia z tamtych lat. Dzięki  takiemu spotkaniu uczniowie mogli  obejrzeć  relację z Warszawy i innych miast, w których  obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Pani Ela w sposób bardzo ciekawy i przystępny dla młodszych uczniów przedstawiła sylwetki żołnierzy, odwagę i bohaterstwo naszych przodków. Uczniowie klasy III w skupieniu wysłuchali wiadomości historycznych.  Były to opowieści  o aresztowaniach, leśnych oddziałach, walce o honor i wolną Polskę . .. byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. .. tymi słowami zakończono spotka

   • Fundacja Świętego Mikołaja
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 08.03.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych