Facebook

e-Dziennik

Pociąg do ekologii

Piątek 23.10.2020

liczba odwiedzin: 361334

Fundacja Świętego Mikołaja

Szkolny Klub Sportowy

Program Niepodległa

Misja Szkoły

 Szkoła nosi imię 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Tworzymy szkołę umożliwiającą uczniom wszechstronny rozwój indywidualny w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Osiagamy ten cel poprzez zaangażowanie i współpracę wszystkich nauczycieli i środowiska, tworząc warunki sprzyjające harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Wdrażamy uczniów do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności uczęszczając na koła przedmiotowe. Uczymy świadomości i odpowiedzialności swoich praw i obowiązków, rozbudzamy twórcze myślenie i ciekawość świata oraz kształtujemy człowieka otwartego dla innych ludzi. Przygotowujemy do dalszej edukacji oraz do radzenia sobie w różnych sytacjach życiowych. Wartościami, którymi się kierujemy są: dobro, uczciwość i sprawiedliwość. Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra, bogaty program wychowawczy, przyjazna atmosfera i atrakcyjna lokalizacja szkoły.

Wiadomości

 • Szanowni Rodzice i Uczniowie

  W związku z trwającą pandemią koronawirusa i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku tj. 26 października 2020r. zostają zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

  Dla uczniów klas IV-VIII lekcje będą prowadzone w formie zdalnej, na platformie TEAMS według dotychczasowego planu lekcji.

  Uczniowie klas I-III, zajęcia lekcyjne odbywają stacjonarnie w szkole, zgodnie z bieżącym planem lekcji. Dla uczniów klas młodszych zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w świetlicy szkolnej.

 • Wejście główne:

  godz. 7:40 - Ia , Ib

  godz. 7:50 - IIa , IIIa

 • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

  Podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny, które odbyło się 1 września, burmistrz Jerzy Bauer przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych laptopy zakupione w ramach projektu “Zdalna szkoła +”.

  To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom, potrzebującym wsparcia w tym zakresie. Miasto otrzymało grant w wysokości 104 580 zł na zakup 42 laptopów dla uczniów. W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł, w ramach którego zakupiono 28 laptopów i 8 tabletów.

 • Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  W naszej szkole zakupionych zostało 5 laptopów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

  Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 • Program dla szkół

  Szanowni Rodzice/Opiekunowie

  Nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załączeniu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  07-310 Ostrów Mazowiecka
  ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
 • (+29) 74-544-12

Galeria zdjęć