Facebook

e-Dziennik

Pociąg do ekologii

Poniedziałek 19.10.2020

liczba odwiedzin: 360039

Fundacja Świętego Mikołaja

Szkolny Klub Sportowy

Program Niepodległa

Misja Szkoły

 Szkoła nosi imię 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Tworzymy szkołę umożliwiającą uczniom wszechstronny rozwój indywidualny w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Osiagamy ten cel poprzez zaangażowanie i współpracę wszystkich nauczycieli i środowiska, tworząc warunki sprzyjające harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Wdrażamy uczniów do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności uczęszczając na koła przedmiotowe. Uczymy świadomości i odpowiedzialności swoich praw i obowiązków, rozbudzamy twórcze myślenie i ciekawość świata oraz kształtujemy człowieka otwartego dla innych ludzi. Przygotowujemy do dalszej edukacji oraz do radzenia sobie w różnych sytacjach życiowych. Wartościami, którymi się kierujemy są: dobro, uczciwość i sprawiedliwość. Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra, bogaty program wychowawczy, przyjazna atmosfera i atrakcyjna lokalizacja szkoły.

Wiadomości

 • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

  Podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny, które odbyło się 1 września, burmistrz Jerzy Bauer przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych laptopy zakupione w ramach projektu “Zdalna szkoła +”.

  To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom, potrzebującym wsparcia w tym zakresie. Miasto otrzymało grant w wysokości 104 580 zł na zakup 42 laptopów dla uczniów. W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł, w ramach którego zakupiono 28 laptopów i 8 tabletów.

 • Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  W naszej szkole zakupionych zostało 5 laptopów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

  Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 • Program dla szkół

  Szanowni Rodzice/Opiekunowie

  Nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załączeniu.

 • Dnia 8 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Po powitaniu gości przybyłych na spotkanie -pana dyrektora szkoły Michała Chojnowskiego, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i delegacji klasy III, pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w biretach na głowie i dekoracji z sowami (a sowa mądra głowa) uczniowie błyszczeli talentem. Pokazali, że doskonale znają przepisy ruchowego, znają przybory szkolne, ładnie śpiewają i wiedzą jak należy zachowywać się w szkole. Udowodniły, że są gotowe do podjęcia nauki. Przed biało –czerwoną flagą i pocztem sztandarowym ślubowały być dobrym Polakiem, godnie reprezentować szkołę. Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pan dyrektor dużym ołówkiem dokonał symbolicznego pasowania, dotykając ramię każdego ucznia. Starsi uczniowie życzyli samych sukcesów, zapewnili o pomocy i opiece. Od uczniów klasy trzeciej pierwszaki otrzymały zakładki. Do życzeń dołączył się pan dyrektor i rodzice. Miejmy nadzieję, że słowa ślubowania będą drogowskazem na długie lata.Całość spotkania prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego pod czujnym okiem wychowawczyń Moniki Tyszki i Barbary Gołębiewskiej.

 • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kampanii społecznej pt. „IDĄ ŚWIĘTA – NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” EDYCJA III - 2020.

  regulamin_dia_swieta_2020.pdf

  zaproszenie_do_kampanii_spolecznej.pdf​​​​​​​


 • Dzień 10 października ogłoszony jest” Dniem Gier Planszowych”. W naszej szkole obchodziliśmy go w piątek 9 października. Uczniowie przynieśli swoje ulubione gry planszowe i karciane. Podczas przerw grali w nie ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy. Pomimo wszelkich obostrzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa udało się miło, wspólnie spędzić przerwy w trochę innej formie niż zazwyczaj. Mamy nadzieję, że w następnych latach będziemy kontynuowali obchody tego święta i również włączymy się do akcji „Cala Polska gra w planszówki”.

 • 28 września w naszej szkole miało miejsce uroczyste przekazanie władzy z rąk ustępującego Samorządu Uczniowskiego, w ręce nowego.

  Spotkanie rozpoczęło się od przemowy byłych członków samorządu - podsumowali oni swoją roczna działalność, oraz podziękowali za dotychczasową współpracę dyrektorowi, nauczycielom i całej społeczności szkolnej. Następnie Dyrektor Michał Chojnowski wręczył nowej przewodniczącej Alicji Rutkowskiej klucz – symbol władzy uczniowskiej. Alicja przedstawiła skład nowego samorządu, zobowiązała się też sumiennie, z pełnym oddaniem wykonywać swoje obowiązki oraz nie zwieść zaufania jakim obdarzyli ją uczniowie „Czwórki”.

 • Klasy I-III przystąpiły do akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Plastik?. Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Tegoroczna akcja różniła się od poprzednich edycji z powodu epidemii Covid-19. Przy zachowaniu ostrożności sprzątnęliśmy teren szkolny i wokół szkoły. Celem naszym było promowanie nie śmiecenia, ograniczania powstawania odpadów. Nie zapomnieliśmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  07-310 Ostrów Mazowiecka
  ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
 • (+29) 74-544-12

Galeria zdjęć