• Pamiętamy...

     • "Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach.

      Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma.

      Wspominają drogie imiona, zasłaniają lampki przed wiatrem, 

      dla tych bliskich wieńce zielone i bukiety jesienne pełne kwiatów".

      Helena Bechlerowa

       

       

      Wszystkich Świętych jest  dobrą okazją do poruszenia na lekcji ważnych tematów, takich jak patriotyzm. W czwartek 29 października, kilka dni przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkamiklasa III odwiedziła Aleję Pomników w Komorowie by porozmawiać o bohaterskich przywódcach i żołnierzach z powstań narodowych. To nasi przodkowie dzięki swojej niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli dla nas wszystkich wolność.

      Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy. Cały listopad to miesiąc kiedy wspominamy tych,którzy już odeszli. Porządkujemy groby bliskich, zapalamy znicze, układamy kwiaty. Dzień Wszystkich Świętych jest także dniem pamięci narodowej. Dlatego też klasa III wybrała się do pobliskiej Jednostki Wojskowej, aby odwiedzić pomniki poświęcone  pamięci poległych w bitwach Powstania Listopadowego oraz innych zrywach narodowych.Celem lekcji w Alei Pomników było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Podczas pogadanki przy pomnikach uczniowie mieli okazję wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej .Trzecioklasiści uczyli się poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

       

       

     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie

      W związku z trwającą pandemią koronawirusa i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku tj. 26 października 2020r. zostają zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

      Dla uczniów  klas IV-VIII lekcje będą prowadzone w formie zdalnej, na platformie TEAMS według dotychczasowego planu lekcji.

      Uczniowie klas I-III, zajęcia lekcyjne odbywają stacjonarnie w szkole, zgodnie z bieżącym planem lekcji. Dla uczniów klas młodszych zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w świetlicy szkolnej.

      Szkolny regulamin nauczania zdalnego znajduje się w zakładce "dokumenty szkoły".

                                                                                                                                           Dyrektor szkoły

                                                                                                                                           Michał Chojnowski

       

     • Pomagamy Michałkowi Boguckiemu

     • W dniach 19 – 23 października zorganizowaliśmy w naszej „Czwórce”zbiórkę pieniędzy na rzecz Michałka Boguckiego chorego na SMA typu 1. Udało się zebrać kwotę 1086,49 gr. Cieszymy się, że i my mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę na kosztowne leczenie chłopca. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w akcji.

     • Pomagamy !!!

     • Społeczność szkolna włącza się do akcji pomocy dla Michałka Boguckiego z Nura. Chłopiec choruje na SMA1 - rdzeniowy zanik mięśni.

      Trzymamy kciuki za powodzenie akcji i powrót Michałka do zdrowia

      Dziękujemy za nominacje: Rubinek Ostrów Maz.,oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

      Do dalszej akcji nominujemy:

      -ROCKWOOLPolska Sp. z o.o. – zakład w Małkini

      -"PREFABET OSTRÓW MAZ."

      -Klub 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego

      #SerceDlaMichasia

      https://www.siepomaga.pl/gaszyn-challenge

      Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą pokazać na Swoim profilu serce. Filmik, zdjęcie, gest etc etc.

      Zdjęcie oznaczamy hasłem "serce dla Michasia"

      Jeżeli wykonają zadanie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie - wpłacają minimum 10 zł na konto Michałka.

      Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby, firmy bądź instytucje.

      #GaszynChallengedlaMichalka

    • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +
     • Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

     • Podczas spotkania rozpoczynającego nowy rok szkolny, które odbyło się 1 września, burmistrz Jerzy Bauer przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych laptopy zakupione w ramach projektu “Zdalna szkoła +”.

      To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom, potrzebującym wsparcia w tym zakresie. Miasto otrzymało grant w wysokości 104 580 zł na zakup 42 laptopów dla uczniów. W pierwszej edycji otrzymaliśmy grant w wysokości 80 000 zł, w ramach którego zakupiono 28 laptopów i 8 tabletów.

      Nasza szkoła otrzymała 5 laptopów.

     • Zdalna Szkoła

     • Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 80 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół, biorąc udział w projekcie „Zdalna Szkoła”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

      W naszej szkole zakupionych zostało 5 laptopów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

      Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

    • Program dla szkół
     • Program dla szkół

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie

      Nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załączeniu.

      Program_dla_szkol_-_Informacja_dla_rodzicow.pdf

     • Ślubowanie klas pierwszych

     • Dnia 8 października 2020 roku  w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Po powitaniu gości przybyłych na spotkanie -pana dyrektora szkoły Michała Chojnowskiego, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i delegacji klasy III, pierwszaki  zaprezentowały swoje umiejętności.  Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w biretach na głowie i dekoracji z sowami (a sowa mądra głowa) uczniowie błyszczeli talentem. Pokazali, że doskonale znają przepisy ruchowego, znają przybory szkolne, ładnie śpiewają i wiedzą jak należy zachowywać się w szkole. Udowodniły,  że są gotowe do podjęcia nauki. Przed biało –czerwoną flagą i pocztem sztandarowym ślubowały być dobrym Polakiem, godnie reprezentować szkołę. Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pan dyrektor dużym ołówkiem dokonał symbolicznego pasowania, dotykając ramię każdego ucznia. Starsi uczniowie życzyli samych sukcesów, zapewnili o pomocy i opiece. Od uczniów klasy trzeciej pierwszaki otrzymały zakładki. Do życzeń dołączył się pan dyrektor i rodzice. Miejmy nadzieję, że słowa ślubowania będą drogowskazem na długie lata.Całość spotkania prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego pod czujnym okiem wychowawczyń Moniki Tyszki i Barbary Gołębiewskiej.

     • Dzień gier planszowych

     • Dzień 10 października ogłoszony jest” Dniem Gier Planszowych”. W naszej szkole obchodziliśmy go w piątek 9 października. Uczniowie przynieśli swoje ulubione gry planszowe i karciane. Podczas przerw grali w nie ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy. Pomimo wszelkich obostrzeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa udało się miło, wspólnie spędzić przerwy w trochę innej formie niż zazwyczaj.  Mamy nadzieję, że w następnych latach będziemy kontynuowali obchody tego święta i również włączymy się do akcji „Cala Polska gra w planszówki”.

     • Przekazanie Insygniów Władzy Uczniowskiej

     • 28 września w naszej szkole miało miejsce uroczyste przekazanie władzy z rąk ustępującego Samorządu Uczniowskiego, w ręce nowego.

      Spotkanie rozpoczęło się od przemowy byłych członków samorządu - podsumowali oni swoją roczna działalność, oraz podziękowali za dotychczasową współpracę dyrektorowi, nauczycielom i całej społeczności szkolnej. Następnie Dyrektor Michał Chojnowski wręczył nowej przewodniczącej Alicji Rutkowskiej klucz – symbol władzy uczniowskiej. Alicja przedstawiła skład nowego samorządu, zobowiązała się też sumiennie, z pełnym oddaniem wykonywać swoje obowiązki oraz nie zwieść zaufania jakim obdarzyli ją uczniowie „Czwórki”.

      W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 4
    • (+29) 74-544-12
    • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
    • sp4dyrektor@wp.pl
    • sp4sekret@wp.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych