• Solidarna Szkoła

    •  

          

        Rok szkolny 2017/2018

     Drodzy Rodzice i Uczniowie

     W związku z rozpoczęciem nowej edycji programu Stypendia św. Mikołaja z ogromną przyjemnością informujemy, o aktualnym regulaminie.

     Przedstawiamy w skórcie najważniejsze zmiany na rok 2017/2018:

     • zostały uproszczone zasady dokumentowania dochodu - nie potrzebujemy już teraz konkretnych dochodów poszczególnych członków rodziny, wystarczy oświadczenie, że miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł netto,
     • sprawozdanie finansowe z wydatkowania stypendium uczniowie będą składać tylko raz w roku w czerwcu, a merytoryczne 2 razy w roku,
     • szczegółowe przeznaczenie stypendium zostało zmodyfikowane - więcej informacji w treści regulaminu pkt. XII ust. 1,
     • Przelew środków z 1% podatku za 2016 r. na subkonta szkół nastąpi w drugiej połowie września (jak tylko otrzymamy informacje z Urzędu Skarbowego).

     Prosimy również o zapoznanie się z terminarzem rozliczeń stypendialnych przypadających na wrzesień:

     • 4-22 września 2017 r. - termin składania wniosków stypendialnych przez uczniów na rok szkolny 2017/2018 do koordynatorów,
     • 25-29 września - posiedzenie komisji stypendialnej,
     • 3 października - ostateczny termin na wprowadzenie przez koordynatora do portalu: danych uczniów, kwoty stypendiów, szczegółowy opis osiągnięć uczniów, zainteresowań oraz zaangażowania, plików z zeskanowanymi wnioskami i protokołem z obrad komisji.

      

      regulamin_(1).pdf

      

                

        Rok szkolny 2016/2017

     W roku szkolnym 2015/2016 Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne naszej szkoły podjęli współpracę z Fundacją Świętego Mikołaja realizującą program  „Stypendia Św. Mikołaja”. Koordynatorem Fundacji w szkole podstawowej jest pani Anna Bloch, w gimnazjum pani Monika Kruk. Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki w nauce a ich postawa życiowa i działania na rzecz środowiska lokalnego zasługują na wyróżnienie i docenienie. Często trudna sytuacja materialna stanowi poważnż barierę w rozwoju edukacyjnym zdolnych uczniów.                             Szkoła rozpoczęła współpracę z Fundacją w zakresie programu stypendialnego aby umożliwić wsparcie naszym zdolnym uczniom w postaci comiesięcznego stypendium. W związku z tym, zadaniem społeczności szkolnej i lokalnej jest pozyskiwanie finansów na stypendia. Za każde zgromadzone na naszym subkoncie 500 złotych Fundacja dopłaca 250 złotych. Wszystkie zebrane przez nas pieniądze przeznaczane będą  na stypendia dla uczniów naszej szkoły.

     Fundacja Świętego Mikołaja.

     Ogolne informacje o Fundacji.

     Kryteria oceny i dokumenty w programie Fundacji.

     Załącznik 1 - Umowa.

     Załącznik 2 - Sposoby dokumentowania.

     Załącznik 3 - Wniosek o przyznanie stypendium.

     Załącznik 4 - Karta oceny.

     Załącznik 5 - Protokł obrad komisji.

     Załącznik 6 - Sprawozdanie z wydatkowania stypendium.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • (+29) 74-544-12
   • 07-310 Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
   • sp4dyrektor@wp.pl
   • sp4sekret@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych