Facebooke-Dziennik

NEWS

Niedziela 21.10.2018

liczba odwiedzin: 164192

  Fundacja Świętego Mikołaja

    Szkolny Klub Sportowy

    Misja Szkoły

     Szkoła nosi imię 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Tworzymy szkołę umożliwiającą uczniom wszechstronny rozwój indywidualny w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Osiagamy ten cel poprzez zaangażowanie i współpracę wszystkich nauczycieli i środowiska, tworząc warunki sprzyjające harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Wdrażamy uczniów do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności uczęszczając na koła przedmiotowe. Uczymy świadomości i odpowiedzialności swoich praw i obowiązków, rozbudzamy twórcze myślenie i ciekawość świata oraz kształtujemy człowieka otwartego dla innych ludzi. Przygotowujemy do dalszej edukacji oraz do radzenia sobie w różnych sytacjach życiowych. Wartościami, którymi się kierujemy są: dobro, uczciwość i sprawiedliwość. Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra, bogaty program wychowawczy, przyjazna atmosfera i atrakcyjna lokalizacja szkoły.

    Wiadomości

    • Dziękujemy za trud, za pracę za serce...

     14 października to szczególny dzień-święto polskiej szkoły, święto uczniów i nauczycieli, pracowników administracji i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny dla nas wszystkich, gdyż przypomina wielką dumę Polaków: powołaną przez Sejm w 1773r Komisję Edukacji Narodów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był to pierwszy urząd wychowania w Polsce. W piątek 12 października w szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, emerytowany wieloletni dyrektor szkoły Jan Walczak, przedstawiciel Rady Rodziców pan Andrzej Prusaczyk oraz uczniowie. Prowadzący uroczystość – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Andrzejczyk i przedstawiciel klas młodszych Nikodem Frączyk podkreślili, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają Nauczyciele i Wychowawcy: „Dorośli zawsze podkreślają, że my, młodzież, jesteśmy przyszłością narodu. Mają rację-mamy siłę i ochotę, aby zmierzyć się z trudnościami. Chcemy pójść w ślady najszlachetniejszych i najmądrzejszych Polaków, więc potrzebne są nam ćwiczenia woli, nawyki ciągłego uczenia się, pomagania innym. Nie mamy doświadczenia, ale wierzymy, że z Waszą pomocą Nauczyciele i Wychowawcy, możemy góry przenosić. Wierzymy, że wasz wysiłek uczyni z nas ludzi szlachetnych i mądrych. Wspólnie postaramy się stworzyć coś dobrego. Dzięki Wam kochani nasi Nauczyciele poniesiemy idee KEN w następne pokole

    • 12 października w szkole będzie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia odbędzie się o godz 10:45. Prosimy o wyznaczenie z każdej klasy dziesięcioosobowej delegacji. 

    • ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM!!!

     Najmłodsza grupa  22 uczniów naszej szkoły oficjalnie została przyjęta w szeregi naszej szkolnej społeczności. Dnia 9 października, późnym popołudniem pierwszaki ślubowały na sztandar szkoły i zostały pasowane przez dyrekcję szkoły na pełnoprawnych uczniów.Licznie zgromadzeni goście podziwiali dzieci ubrane w stroje galowe i charakterystyczne birety z biało-czerwonym  frędzlem.W tym roku uroczystość  miały szczególny charakter, gdyż nasza Ojczyzna świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. Rangi wydarzeniu dodało wniesienie na salę sztandaru szkoły oraz wspólne odśpiewanie hymnu. Tego dnia odwiedziła naszą  szkołę Sekretarz Urzędu Miasta Ostrowi Maz. pani Bożena Szostak. Podziw budziła także dekoracja sali gimnastycznej w całości przygotowana przez rodziców klasy I. Scenariusz uroczystości przygotowała wychowawczyni klasy-Anna Grabowska. Dyrektor, goście, rodzice, wychowawcy, uczniowie i pierwszaki zostali gorąco przywitani przez wychowawcę klasy. Następnie pierwszaki musiały wykazać się  pewną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w pierwszym miesiącu nauki.W próbach pomagała jej klasa III, która zachęcała do pozyskiwania nowych przyjaciół, brania udziału w zabawach i konkursach. Przygotowała również dla najmłodszych drobne upominki –samodzielnie wykonane zakładki do książek. ,,Nastał czas  zdobywania wiedzy i uczenia się życia ,,…-powiedziała jedna z trzecioklasistek. Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem i dyscy

    • Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”. Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza. Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klas VII-VIII wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

    • Przyjęcie uczniów klasy IV w poczet starszej grupy wiekowej

     4 października odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klasy czwartej w poczet starszej grupy wiekowej. Na sali zapanowały czasy średniowiecza, w których jedną z najważniejszych ceremonii było pasowanie na rycerza. Ta ważna i doniosła uroczystość oznaczała wejście w wiek dojrzałości, przyjęcia na siebie nowych obowiązków, postępowanie zgodnie z kodeksem rycerskim. Był to wielki zaszczyt dla młodego rycerza. Dzisiaj nie ma już rycerzy, a jednak wiele zasad z kodeksu rycerskiego nie straciły na znaczeniu i nadal są warte naśladowania a mianowicie: „Bądź ambitny i podążaj do celu”, „Bądź wzorem dla innych”, „Nie krzywdź słabszych” itp. Uroczystość poprowadzili: przewodnicząca SU Amelia Andrzejczyk i Maciej Anioła przedstawiciel klasy ósmej. Czwartoklasiści przeszli szereg prób tak jak kiedyś prawdziwi rycerze i w ten sposób wstąpili w szeregi starszej grupy wiekowej. Nad przebiegiem uroczystości czuwały p. Elżbieta Duda i p. Monika Kruk. Dziękujemy organizatorom, Samorządowi Uczniowskiemu i koleżankom i kolegom z klasy ósmej za organizację imprezy. Na koniec uroczystości Szymon Sobotka odebrał z rąk przewodniczącej SU Amelii Andrzejczyk certyfikat starszeństwa.

    • Zawody naszych rodziców

     W ramach akcji poznajemy ciekawe zawody naszych rodziców klasy II b i III odbyły wycieczkę do Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Pracuje tu tata naszego kolegi z II b p. W. Duda. Głównym celem wycieczki było poznanie pracy policjanta, zwiedzenie posterunku komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa, to znaczy jak bezpiecznie poruszać się na drogach, unikać kontaktu z nieznajomymi i kiedy możemy używać numeru 112. Mieliśmy dużo pytań, na które pracownicy policji - pani sierżant Marzena Laczkowska i pan sierżant sztabowy Łukasz Kłuś  odpowiadali. Obejrzeliśmy też bardzo pouczający film edukacyjny. Na parkingu policyjnym mogliśmy wsiąść do radiowozu. Zaprezentowano nam też sygnały dźwiękowe i świetlne. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.Następnie udaliśmy się na wystawę grzybów do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej.  Uczniowie zapoznali się z bezpiecznym grzybobraniem, czyli zasadach zbierania grzybów. Mogli też rozpoznawać grzyby jadalne i trujące przez dotyk i węch.  Panie omówiły również te grzyby , które powodują choroby drzew. Na zakończenie dostaliśmy długopisy i materiały edukacyjne.

    Aktualności

    Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 4
     07-310 Ostrów Mazowiecka
     ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1
    • (+29) 74-544-12

    Galeria zdjęć